HUBENÍ ŠTĚNIC – od 3.600.- Kč

HUBENÍ ŠTĚNIC

 

ŠTĚNICE

Štěnice domácí – Cimex lectularius

Dle množících se dotazů na likvidaci tohoto hmyzu v posledních letech lze konstatovat zvýšení výskytu. Účinnost svépomocné likvidace je nízká a neekonomická. Výskyt štěnic nemá nic společného s čistotou zamořených prostor – živí se krví teplokrevných hostitelů.

Vždyť mám doma čisto..

Jak již bylo řečeno – s čistotou výskyt štěnic vůbec nesouvisí. Přivezete si je z cest v zavazadlech, v zakoupeném nábytku atd.

Páchnou štěnice?

Zápach je zřetelný pouze v případě, že je štěnic větší množství.

Jak se přesvědčím, že jde o štěnice?

Jste poštípaní jako od komára nebo vyrážku podobnou kopřivce. Někdo má štípance seřazené do řetízku, někdo jednotlivé. Jejich trus najdete většinou na roštu pod matrací. Navlhčeným prstem tečky rozmáznete do tmavých šmouh (jedná se o zbytky nestrávené krve). Úplně jasno budete mít však až ve chvíli, kdy vám podezření potvrdí odborník. Než budete volat, zkuste prohledat švy matrací, rámečky obrázků a prostor pod kryty elekrických zásuvek.

Jak se jich co nejrychleji zbavím?

Určitě NE běžně dostupnými prostředky, tím spíš štěnice donutíte k migraci do  okolních bytů. Nepomůže ani jejich „vyhladovění“ –je schopna přežít bez potravy několik měsíců. Pouze s pomocí odborníků a kvalitních přípravků budete mít naději, že se tento hmyz podaří zlikvidovat. Že je nutné ošetření celého bytu není třeba zdůrazňovat.

Likvidace je prováděna aerosolem nebo zadýmováním. Ošetření je vhodné zopakovat, většinou stačí dva zásahy.

 

Nejčastější chyby:

Pokusy o laickou likvidaci neprofesionálními prostředky nebo firmou bez certifikace.

Opuštění zamořeného prostoru (tzv. pokus o „vyhladovění“ štěnic)

Vynesení matrací a nábytku z bytu (transportem zamoříme celý dům)

Pouze částečné ošetření bytu (štěnice dále přežívají v neošetřených místnostech a prostorech)

Pravidla pro provádění dezinsekce:

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLO: důsledné uschování potravin a všech předmětů, které s nimi přijdou do styku

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ

–          Nutné zjištění místa výskytu,

–          zajistit přístup ke stěnám, podlaze a topení (elektromotory, trubky teplé vody a topení)

DOBA ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU

–          30 až 60 dní (dle druhu přípravku a vnějších podmínek  – některé přípravky i 4 měsíce )

–          Zásahem odborné firmy profesionálními přípravky se zamezí výskyt hmyzu i na několik let (samozřejmě s podmínkou ošetření v sousedních objektech )

NEBEZPEČÍ VZNIKU REZISTENCE

–          Schopnost některých druhů hmyzu získávat odolnost vůči používaným dezinsekčním přípravkům

–          nesprávná předchozí aplikace (nedodržení pokynů výrobce)

–          nízká koncentrace (nedodržení pokynů výrobce),