Deratizace

DERATIZACE – HUBENÍ HLODAVCŮ: cena od 1.800.- Kč bez DPH
(obvyklé sklepy bytového domu)
Další naleznete v CENÍKU.

Deratizace – činnost vedoucí k likvidaci škodlivých hlodavců – potkanů, krys, myší a křečků různými prostředky zejména v obytných prostorech. K deratizaci patří i zamezení dalšího průniku hlodavců do objektu.
Rozdělení – Podle použitých prostředků na
mechanickou (pasti a jiné technické prostředky),
chemickou (jedy, tzv. rodenticidy)
další metody (využití nepřátel škůdců – např. koček, rozšíření chorob mezi hlodavci ap.

Podle počtu ošetření a velikosti ošetřeného prostoru

•    Jednorázová – ohnisková
V prostoru největšího výskytu škůdců (byty, sklepy, rodinné domy, provozovny).
Účinek během několika dní, avšak krátkodobý.
•    Pravidelná  – ohnisková
Ošetření v pravidelných časových cyklech (např. 2x/rok, u zemědělských a potravinářských provozů 4x/rok atd.)
– ochrana objektů s následnou kontrolou a doplněním nástrah.
•    Celoplošná
Ošetření většího území (sídliště, město, obec, průmyslové a skladové areály).
Nejvhodnější doba pro ošetření je jaro a podzim. Pro zvýšení účinnosti ošetření je vhodná spolupráce se správcem kanalizační sítě.

Zajišťujeme deratizace v následujícím rozsahu:

Preventivní monitorovací lokální pokládky až po plošné akutní deratizace,
Interiérové zásahy  jakéhokoliv rozsahu, vč. náročných exteriérových zákroků.
Samotná činnost je zajištěna  průběžně školenými a zkušenými pracovníky, kteří díky zkušenostem dokáží využít účinných a ekologicky bezpečných prostředků a spolehlivě zasáhnout. Samozřejmostí je i  poradenská služba.
Před provedením deratizace je dobré znát druh hlodavce, kterého likvidujeme. Protože škůdce je velmi těžko zahlédnout, k jeho identifikaci využíváme trusu, který po sobě zanechává:
POTKAN – RATTUS NORVEGICUS:

Potkan

Šedohnědý hlodavec  dorůstá 16-27 cm. Lysý šupinatý ocas má kratší než vlastní tělo. Špatný zrak mu bohatě vynahrazuje skvělý čich. Je výborným plavcem. Samička, která je zhruba o třetinu menší než samec,  rodí 4-7x ročně 8-12 potomků. Ti pak dospívají jeden až dva měsíce. Dožívají se asi 2 let.  .
Výskyt ve střední Evropě je od 18. Století dosud. Vzhledem k jeho dobré přizpůsobivosti žije na celém území ČR, včetně hor.
Na rozdíl od krysy obývá vlhčí místa, kanály, sklepy a přízemí budov. Největší výskyt je v kanalizaci a u popelnic v panelové zástavbě, někdy se však nebojí ani přes WC přímo do bytu.
Potkan může být přenašečem infekčních nemocí (např. salmonelózy, Weilovy žloutenky), i některých parazitů člověka (např. svalovce). Vůči moru je rezistentní.

KRYSA – RATTUS RATTUS:

Zbarvení krys v ČR je proměnlivé, od tmavých po rezavě hnědé se světlým břichem. Hlodavec  dorůstá do  25 cm. Štíhlý jednobarevný ocas má delší než vlastní tělo. Skvěle šplhá . Samička  rodí cca 2-3x ročně. Oproti potkanovi působí krysa čistotnějším dojmem, a to i výběrem životního prostředí. Je všežravec, ale výrazně u ní převažuje rostlinná potrava – zrní a  brambory.  Žije ve větších skupinách zahrnujících až 60 jedinců.
Potkan i krysa obecná jsou původem z Asie, zatímco krysa obecná je na českém území známa již přes 2 000 let, potkan se rozšířil až v 18. století a v dnešní době spíše krysu obecnou vytlačuje, takže se krysa v ČR vyskytuje poměrně vzácně (pouze podél Labe od České Kamenice po Mělník, občasný výskyt je hlášen z okolí Mladé Boleslavi)
Na rozdíl od potkana obývá sušší místa,  lze jí nalézt na půdách ve stodolách, kde není moc rušena.
Krysa je velmi vnímavá k původcům moru (na rozdíl od potkana) a ve středověku byla i v českých zemích zdrojem nákazy.

MYŠ DOMÁCÍ – MUS MUSCULUS (MUS DOMESTICUS):

Myš domácí

7-10 cm dlouhý zástupce hlodavců  z  čeledi myšovitých, ocas je o něco kratší. Délkou těla i ocásku se liší myši západoevropské od žijících např. na Slovensku. Barva srsti může být žlutohnědá až šedočerná. Členové stejné kolonie si při péči o srst vzájemně pomáhají. Myš domácí má výborný sluch – vnímá tóny do frekvence 100 kHz. Dobře šplhá, skáče, plave, ale nepotápí se. Samice může mít až pět vrhů do roka (každý po čtyřech až osmi mláďatech), v sýpkách dokonce ještě více. Je to všežravec. Nepotřebuje pít vodu, neboť si jí dokáže „vyrábět“ metabolicky. To může být někdy obtížné při  deratizačním zásahu: při dostatku krmiva, nemá důvod k migraci – hledání vody a tím se nepřiblíží ani k nástrahám.  V ČR se nejčastěji objevuje v domácnostech.

NEJBĚŽNĚJŠÍ TYPY DERATIZACÍ

•    deratizace sklepů v libovolných objektech
•    deratizace hal, kolektorů
•    deratizace venkovních proctor
•    deratizace provozů s potravinářským Deratizace je prováděna pomocí nástrah. Tyto nástrahy jsou pokládány samostatně nebo smíchané s potravinami, pro větší atraktivnost.  Bezpečnost pro děti a domácí zvířata je zajištěna vložením nástrahy do nástrahových staniček (viz obrázek). Staničky jsou papírové (suché prostory) nebo plastové (vlhké prostory).  Velikost a druh staničky vybíráme podle škůdce (např. pro potkana vetší s většími vstupními otvory, pro rejska menší.)

Nástraha – Staničky s nástrahou

NEZAPOMEŇTE

Pro účinnější a dlouhodobější efekt ošetření je nutná prohlídka prostor, kde je výskyt hlodavců zjištěn a následně zajistit přístupové cesty. Bez zajištění může opětovně dojít k vniknutí škůdce do objektu.
Doporučujeme (a dle Vašeho přání také zajistíme) :
Důsledné zakrytí otevřených kanalizačních poklopů,  rozvodů vody nebo kanalizace
Utěsnění rozvodů vody, plynu atd. betonovou směsí
Zasklení a uzavření sklepních okének
Zajištění ostatních možných přístupových cest pletivem

Otvory pod objektem nutno uzavřít, příp. zajistit kovovými mřížkami

Pro další informace pokračujte na stránkách: potkani.deratizace.com .

 

Pozor na poškozené stěny objektu – další příklad migračního průstupu.
FOTO