Dezinsekce

Dezinsekce – hubení obtížného nebo škodlivého hmyzu a dalších členovců. Ceny od 650,- Kč

–         tato činnost je zaměřována je především na hmyz žijící v blízkosti lidí (tzv. synatropní druhy), občas se však provádí i v přírodě (epidemie komárů)

–          hmyz a další členovci jsou přenašečem chorob, způsobují alergie,  škodu na potravinách atd.

 

METODY DEZINSEKCE:

Rozdělení podle použitých prostředků na:

 • chemické nejvíce aplikované, hubící hmyz dotykově, požerově, případně  plynem, párou.
 • mechanické běžný úklid, likvidace jednotlivých kusů výrobků, mechanické lapače.
 • biologické: využití nepřátel konkrétního škůdce,  rozšíření chorob způsobujících úhyn nebo nedokončení vývoje.
 • fyzikální – vysoká teplota, ultrazvuk, sluneční, ionizující a ostatní záření, pasti na bázi elektrického proudu.

 

MEZI NEJVÍCE HMYZEM NAPADENÉ PROSTORY V ČR PATŘÍ:

 • gastro (kuchyně, bufety, jídelny) – švábi, cvrčci, mravenci, mouchy
 • zemědělské provozy – mouchy, mravenci, štěnice, vosy
 • školské zařízení – mravenci, vosy, blechy, komáři, cvrčci, škvoři
 • obytné domy – mravenec farao, štěnice, klíšťák, blecha, švábi
 • dětské letní tábory – klíšťata, škvoři, mravenci, mouchy, blechy, vosy
 • zdravotnické organizace – švábi, blechy, štěnice, vosy, cvrčci, mravenci, pavouci
 • obytné domy a chaty – dřevokazný hmyz, mouchy, blechy, komáři, pavouci

 

MEZI NEJVÍCE ROZŠÍŘENÉ ŠKŮDCE V ČR PATŘÍ:

 • rus domácí
 • šváb obecný
 • mravenci faraoni
 • klíšťáci
 • štěnice
 • potemníci
 • lesáci
 • červotoči
 • zrnokazi
 • moli
 • komáři
 • zavíječi
 • mouchy,
 •  ovádi
 • a další

ZAJIŠŤUJEME DEZINSEKCE NEJČASTĚJI V NÁSLEDUJÍCÍM ROZSAHU:

 • obytné domy (švábi, mravenci)
 • potravinářské provozy a sklady
 • půdní prostory (holubí trus)
 • likvidace much, komárů, rybenek
 • ochrana dřeva (červotoč, dřevomorka)

 

Samotná činnost je zajištěna  průběžně školenými a zkušenými pracovníky, kteří díky zkušenostem dokáží využít účinných a ekologicky bezpečných prostředků a spolehlivě zasáhnout. Samozřejmostí je i  poradenská služba.

 

Je bezpodmínečně nutná spolupráce všech nájemníků bytových prostor, spolupráce se zástupci sousedních objektů, technických zázemí. Je nutno umožnit ošetřit všechny prostory vyžadujících zásah. Jen tak lze  minimalizovat riziko migrace hmyzu. Ošetření předchází informování nájemníků bytů (vývěsky, letáky, lístky do schránek).

 

 

NEJBĚŽNĚJŠÍ TYPY DEZINSEKCÍ:

MRAVENEC – FARAON:

 • o    metoda – jednoetapová

–  požerovými nástrahami (preferujeme)

Velmi účinná, jednodušší k provedení, aplikovaný prostředek je dražší než u druhé metody, ale odpadají nutné opakované ošetření. Vždy nutno postupovat podle pokynů výrobce s ohledem na počet požadovaných pokládek (v opačném případě dojde k snížení účinnosti).

 • o    metoda – tříetapová  

–          juvenoidními požerovými nástrahami (juvenoidní = zneplodňující) – nutná opakovaná pokládka (v odstupu 3-5 týdnů)

–          postřiky, které omezují pohyb mravenců v ošetřovaných prostorech


RUS A ŠVÁB:

 • metoda  postřikem

–          nutná opakovaná aplikace  (v odstupu 4-6 týdnů) – první zásah hubí jen dospělce a larvy se líhnou i z těl mrtvých matek

–          Pro další postup je nutný tzv. monitoring (položení monitorovacích „pastí“) – je zjištěn stupeň zamoření a stanoven další postup dezinsekce

 • metoda gelem

–          Velmi účinná, vhodnější k aplikaci v bytových prostorách. Odpadají nutná opakovaná ošetření. Delší doba účinnosti než postřik.

–          Tzv. požerový gel nezatěžuje okolní prostředí

 

ŠTĚNICE:

Štěnice domácí – Cimex lectularius

 

Dle množících se dotazů na likvidaci tohoto hmyzu v posledních letech lze konstatovat zvýšení výskytu. Účinnost svépomocné likvidace je nízká a neekonomická. Výskyt štěnic nemá nic společného s čistotou zamořených prostor – živí se krví teplokrevných hostitelů.

Vždyť mám doma čisto..

Jak již bylo řečeno – s čistotou výskyt štěnic vůbec nesouvisí. Přivezete si je z cest v zavazadlech, v zakoupeném nábytku atd.

Páchnou štěnice?

Zápach je zřetelný pouze v případě, že je štěnic větší množství.

Jak se přesvědčím, že jde o štěnice?

Jste poštípaní jako od komára nebo vyrážku podobnou kopřivce. Někdo má štípance seřazené do řetízku, někdo jednotlivé. Jejich trus najdete většinou na roštu pod matrací. Navlhčeným prstem tečky rozmáznete do tmavých šmouh (jedná se o zbytky nestrávené krve). Úplně jasno budete mít však až ve chvíli, kdy vám podezření potvrdí odborník. Než budete volat, zkuste prohledat švy matrací, rámečky obrázků a prostor pod kryty elekrických zásuvek.

Jak se jich co nejrychleji zbavím?

Určitě NE běžně dostupnými prostředky, tím spíš štěnice donutíte k migraci do  okolních bytů. Nepomůže ani jejich „vyhladovění“ –je schopna přežít bez potravy několik měsíců. Pouze s pomocí odborníků a kvalitních přípravků budete mít naději, že se tento hmyz podaří zlikvidovat. Že je nutné ošetření celého bytu není třeba zdůrazňovat.

Likvidace je prováděna aerosolem nebo zadýmováním. Ošetření je vhodné zopakovat, většinou stačí dva zásahy.

 

Nejčastější chyby:

Pokusy o laickou likvidaci neprofesionálními prostředky nebo firmou bez certifikace.

Opuštění zamořeného prostoru (tzv. pokus o „vyhladovění“ štěnic)

Vynesení matrací a nábytku z bytu (transportem zamoříme celý dům)

Pouze částečné ošetření bytu


RYBENKY, MOUCHY, KOMÁŘI:

K likvidaci používáme nejčastěji postřik, popřípadě dýmování. Většinou stačí jedno ošetření, při velkém výskytu je nutno provést represivní zákrok.

VOSA

Vosy požerem poškozují a znehodnocují výrobky (cukrovinky, pečivo), ovoce, marmelády, čerstvé maso.

Likvidace hnízd se provádí dezinsekčním postřikem, většinou v podvečerních hodinách, kdy jsou vosy méně aktivní. K vyhubení je třeba opakovaného ošetření. Vhodné je utěsnění otvorů, aby se zabránilo dalšímu vnikání vos do podhledů atd. Někdy je nutné použít horolezeckou techniku.

OCHRANA DŘEVA – ČERVOTOČ, DŘEVOMORKA ATD.

METODY DEZINSEKCE:

–          postřikem,

–           nátěrem.

–          Postup je individuální, nejlépe na základě odborného průzkumu dřevěných konstrukcí. Pro zvýšení účinnosti je nutná aplikace na materiál zbavený protipožárního nátěru (většinou narůžovělý materiál ).

 

 

Pravidla pro provádění dezinsekce:

 

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLO: důsledné uschování potravin a všech předmětů, které s nimi přijdou do styku

 

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ

–          Nutné zjištění místa výskytu,

–          zajistit přístup ke stěnám, podlaze a topení (elektromotory, trubky teplé vody a topení)

 

DOBA ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU

–          30 až 60 dní (dle druhu přípravku a vnějších podmínek  – některé přípravky i 4 měsíce )

–          Zásahem odborné firmy profesionálními přípravky se zamezí výskyt hmyzu i na několik let (samozřejmě s podmínkou ošetření v sousedních objektech )

NEBEZPEČÍ VZNIKU REZISTENCE

–          Schopnost některých druhů hmyzu získávat odolnost vůči používaným dezinsekčním přípravkům

–          nesprávná předchozí aplikace (nedodržení pokynů výrobce)

–          nízká koncentrace (nedodržení pokynů výrobce),