HUBENÍ POTKANŮ – od 1.800.- Kč

  • deratizace preventivní: pokud prozatím není zjištěn výskyt, ale je možno jej předpokládat
  • deratizace represivní: provádí se v případě, že byl již zjištěn výskyt hlodavců nebo jimi způsobené škody

Způsob hubení:

  • pokládkou deratizačních boxů s nástrahou na hlodavce pokládáme do míst s předpokládaným nebo reálným výskytem.
  • Výhodou je, že nástraha vydrží funkční i několik měsíců a postupně dokáže zahubit i větší počet jedinců
  • Nevýhodou může být, že nevíme kdy a kde hlodavec uhyne, z nepřístupných míst se pak může linout nepříjemný zápach

 

Ono zvolit vhodné místo, kam staničku položit není úplně tak jednoduché. Pro pokládku nástrah platí určitá pravidla. Jak technická, tedy aby deratizace dobře zafungovala, tak bezpečnostní. Proto pokládku deratizačních nástrah vždy raději přenechejte zkušenějším.

  • instalací pastí různých typů a konstrukcí, živolovných odchytových pastí.
  • Výhodou je, že vždy víme, kde hlodavec uhynul a předejdeme tak riziku, že bude zdrojem zápachu někde v nepřístupných prostorách
  • Nevýhodou je nutnost pravidelné kontroly pastí a následně likvidace uhynulého nebo odchyceného hlodavce

– na trhu je několik typů deratizačních stanic, které se volí dle toho, do jakých prostor bude umístěna

– stějně je to i s nástrahou. I ta se volí podle toho, do jakých prostor bude umístěna

– lépe je ale situaci předcházet a proti škodlivým hlodavcům zakročit preventivní deratizací

Nástrahy na hlodavce jsou umístěny v objektech nastálo a pravidelně se vymněnují. V případě vniknutí prvního jedince do objektu mohou rovnou začít fungovat a nedochází k navyšování populace škodlivých hlodavců. Ke zjištění výskytu škodlivých hlodavců často dochází až v době, kdy je hlodavců v objektu již více.

 

Prevence:

Prevenci zajišťujeme prováděním pravidelných deratizací. Zajištěním objektů proti vniknutí škodlivých hlodavců. Udržováním pořádku.

 

Pro další informace můžete pokračovat zde:

http://www.deratizace.com/

nebo volejte zdarma 800 100 180