Dezinfekce

Dezinfekce = zničení mikroorganizmů Cena od 1.000,- Kč

pomocí
–          fyzikálních
–          chemických
–          kombinovaných postupů.

Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí (nemocnice, výroba potravin a léčiv).

Dezinfekce vyšší úrovně zaručuje usmrcení bakterie, virů, hub, a některých bakteriálních spór). Používá se také pro dezinfekci nástrojů, které nelze sterilizovat v sterilizačních přístrojích (např. optika).

Sterilizace zaručuje usmrcení rozmnožováníschopných organizmů a virů. Pomůcky jsou sterilní od výrobce, ostatní se resterilizují.

Pravidla pro provádění dezinfekce a sterilizace:

Dezinfekční látka (také dezinficiens) je protimikrobiální činidlo, které mění prostředí na nepříznivé k trvalému přežívání mikroorganismů.

Působení:

 • -cidní – vede k trvalému usmrcení
 • -statické – vede k dočasné ztrátě schopnosti množení nebo snížení růstové aktivity.

Označení:

bakteri-, fungi-, tuberkulo-, spori-, mykobakteri-, viru- cidní či statické.

 Fyzikální metody dezinfekce:

–          využití různých forem tepla, UV a radiačního záření

 • var za atmosférického tlaku –  30 minut
 • var v přetlakových hrncích –  20 minut
 • dezinfekce v mycích, pracích a parních přístrojích při teplotě vyšší než 90 °C
 • různé formy UV záření (germicidní  a baktericidní zářiče)
 • UV-A, B a C záření poškozuje všechny živé organismy, včetně bakterií, hub a hmyzu.  UV-C záření je nejúčinnější a působí i na krátkou vzdálenost
 • ostatní metody: filtrace, spalování,  žíhání,  slunění atd.  – speciální podmínky.

 

Chemické metody dezinfekce

–          využití aplikace chemických látek v plynné podobě nebo v roztoku pro usmrcení mikroorganismů či zastavení jejich růstu

Pravidla pro provádění chemické dezinfekce:

 

 • Přesným odměřením (odvážením) dávky dezinfekčního prostředku a vody, a to bezprostředně před aplikací.
 • Zlepšení účinnosti některých dezinfekčních prostředků ohřátím.
 • Při přípravě dezinfekčních roztoků je nutno respektovat  označení maximální koncentrace – některé přípravky jsou považovány za 100%. Jsou-li vyráběny v různých ředěních, výrobce uvádí procentuální označení. Při přípravě roztoků glutaraldehydu je tak nutno vycházet z obsahu účinné látky, protože dodávané roztoky obsahují různé množství glutaraldehydu (Glutaraldehy­dumsol. 25 % nebo 50 %).
 • Někdy je možno kombinovat některé dezinfekční prostředky s některými saponáty.

Naše společnost používá chemických dezinfekčních metod podle metodiky Hygienické stanice hl.m. Prahy a výrobců dezinfekčních přípravků.

Provádíme dezinfekční ošetření např.:

 • potravinářských a gastro provozů
 • zdravotnických zařízeních
 • bytů
 • sociálních zařízení
 • půdních prostor
 • další dezinfekce

Sterilizace –

Takové ošetření předmětu, aby nedocházelo k množení mikroorganismů.

Snížení počtu původce nemocí na ploše, objektu, věci na takovou úroveň, aby se mikroorganismy nešířily dále

 

Metody FYZIKÁLNÍ

• Vyvaření (cca. 100 °C, 15 min)

• Myčka, (80-95 °C)

• strömender pára, Niederdruckdampf (105 °C)

• spalování, dezinfekce ohněm

• UV záření (UV-C)

 

Metody CHEMICKÉ

• ponořením

• postřikem

• dýmovnicí